AREA PERTSONALA / ÁREA PERSONAL
Erabiltzaile / Usuario:
 
Pasahitza / Contraseña:
BIDALI / ENVIAR
DATU PERTSONALAK ETA FAKTURAZIO DATUAK
DATOS PERSONALES Y FACTURACIÓN

*Derrigorrezko datuak / * Campos obligatorios.

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES
* Izena / Nombre:
* Abizenak / Apellidos:
* NAN / D.N.I.:
* Udalerria / Localidad:
* Erakundea / Entidad:
* Telefonoa / Teléfono:
* Helbide elektronikoa / E-mail:
*Adierazi, mesedez, desgaitasunik, alergiarik edo elikadura-intolerantziarik duzun
Indique por favor si tiene alguna discapacidad o alergia y/o intolerancia alimenticia:
* Oharrak / Observaciones:


Fakturarik behar duzu?
¿Necesitas factura?

BAI / SI   EZ / NO


HAUTATU KUOTA / SELECCIONA LA CUOTA

 
EKITALDIA
EVENTO
ZER SARTZEN DEN
QUE INCLUYE

(% 21eko
BEZa BARNE)

(21% IVA
incluido)
BILTZAR PROFESIONALA KUOTA
CUOTA CONGRESO PROFESIONAL

Miniature Pintxos Congress hitzaldi guztietara, VIP eta profesionaleen guneetara bertaratzea.
Asistencia a todas las ponencias de Miniature Pintxos Congress y a áreas VIP's y profesionales.

90€
EXPERIENCE KUOTA
EDUKIERA MUGATUA: 20 LEKU

CUOTA EXPERIENCE

¡AFORO LIMITADO: 20 PLAZAS!
Sentitzen dugu. Edukiera bete egin da.
Lo Sentimos. El aforo está completo.

Miniature Pintxos Congress hitzaldi guztietara, VIP eta profesionaleen guneetara bertaratzea. Esperientzia gastronomiko esklusiboa kongresuaren hitzaldi bakoitzean: bizi zaitez zuzenean master class bakoitza, eta dasta itzazu zuretzat egindako pintxoak.
Asistencia a todas las ponencias de Miniature Pintxos Congress y a áreas VIP's y profesionales. “Experiencia gastronómica” exclusiva en cada una de las ponencias del congreso: Vive en primera persona cada master class y saborea los maravillosos pintxos elaborados para ti.

180€

 
EKITALDIA
EVENTO
ZER SARTZEN DEN
QUE INCLUYE

(% 21eko
BEZa BARNE)


(21% IVA
incluido)
AFARI
ZK.

Nº DE
CENAS
ONGINTZAKO AFARIA “MINIATURE: EMAKUMEZKOEK EGINDAKO PINTXOAK
(OSTEGUNA, MARTXOAK 8)
CENA BENÉFICA “MINIATURE EN FEMENINO”
(JUEVES 8 MARZO)

ONGINTZAKO AFARIA “MINIATURE: EMAKUMEZKOEK EGINDAKO PINTXOAK
CENA BENÉFICA “MINIATURE EN FEMENINO”

RESTAURANTE ARIMENDI (HOTEL JARDINES DE ULETA)

50€
TXAPELDUNEN AFARIA
(IGANDEA, MARTXOAK 11)
CENA DE CAMPEONES
(DOMINGO 11 MARZO)
TXAPELDUNEN AFARIA
CENA DE CAMPEONES


RESTAURANTE LA PEÑA VITORIANA JATETXEA
50€
ARGENTINAKO GASTRONOMIAREN AFARIA
(ASTELEHENA, MARTXOAK 12)
CENA GASTRONOMÍA ARGENTINA
(LUNES 12 MARZO)

ARGENTINAKO GASTRONOMIAREN AFARIA
CENA GASTRONOMÍA ARGENTINA

RESTAURANTE LA PEÑA VITORIANA JATETXEA

50€
IRLANDARREKO ETA ERRESUMA BATUKO AFARIA
ASTEARTEA, MARTXOAK 13)
CENA GASTRONOMÍA DE IRLANDA Y REINO UNIDO
(MARTES 13MARZO)
IRLANDARREKO ETA ERRESUMA BATUKO AFARIA
CENA GASTRONOMÍA DE IRLANDA Y REINO UNIDO


RESTAURANTE LA PEÑA VITORIANA JATETXEA
50€
IXTE AFARIA
(ASTEAZKENA, MARTXOAK 14)
CENA DE CLAUSURA
(MIÉRCOLES 14 MARZO)

IXTE AFARIA
CENA DE CLAUSURA

RESTAURANTE LA PEÑA VITORIANA JATETXEA

50€


EROSKETAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA COMPRA

Ekitaldia
Evento
Deskontu Kodea
Código Promocional
Erabil daitezkeen kupoiak 5 dira
Nº máximo de códigos promocionales a utilizar por cena: 5

GUZTIRA
(% 21eko BEZa BARNE)


TOTAL COMPRA
(21% IVA incluido)

 

 

EZEZTAPENAK / CANCELACIONES

Izen-emateak ezerezteko edo haietan aldaketak egiteko, idatziz egin behar zaio eskaria biltzarraren idazkaritza teknikoari, mezu elektroniko bat bidaliz inscripciones@miniature.eus helbidera.
Biltzarra egin baino hogei egun lehenago ezerezten bada izen-ematea, itzuli egingo da ordaindutako dirua.
Epe hori gaindituta ezerezten bada izen-ematea, ez da dirurik itzuliko. Hala eta guztiz ere, dagokion itzulera-eskaria egin dakioke biltzarra antolatzen duen batzordeari.

Las cancelaciones o cambios en las inscripciones deberán dirigirse por escrito a la Secretaría Técnica del Congreso vía correo electrónico inscripciones@miniature.eus.
Las inscripciones canceladas 20 días antes de la celebración del Congreso recibirán la devolución del importe pagado.
Las inscripciones canceladas con posterioridad a esa fecha no tendrán derecho a devolución, sin perjuicio de que pueda elevarse la correspondiente solicitud al Comité Organizador del Congreso.
Ante cualquier duda, contacte con la Secretaría Técnica del Congreso.

Pribatutasun-politika irakurri dut eta onartu egiten dut.
  He leído y acepto la política de privacidad
   
Baimena ematen dut ni agertzen naizen eta Miniature 2018 Biltzarrean egin diren argazkiak, bideoak eta/edo grabazioak argitaratzeko..
  Doy mi autorización para la publicación de fotografías, vídeos y/o grabaciones en las que pudiera aparecer realizadas en el marco de la celebración del Congreso Miniature 2018.

IDAZKARITZA TEKNIKOA / SECRETARÍA TÉCNICA

Izen-emateei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan biltzarreko Idazkaritza Teknikoarekin /  Para más información sobre su inscripción contacte por favor con la Secretaría Técnica del Congreso

T: 0034 + 945 20 31 22
@: inscripciones@miniature.eus

 
BIDALI / ENVIAR